Domena Przedszkole.eu jest na sprzedaż. Szczegóły na podstronie Kontakt.

Przedszkole na miarę Europy.
Przedszkole to dla wielu dzieci pierwsze w życiu rozstanie z najbliższymi, pierwsze samodzielne kontakty z rówieśnikami i pierwsze doświadczenia zdobywane w innej grupie niż najbliższa rodzina.
Tworząc nowoczesne przedszkola, myśli się przede wszystkim o tym by spełniały one potrzeby rozwojowe i emocjonalne swoich podopiecznych. Pobyt w przedszkolu ma dać każdemu dziecku podstawowe umiejętności, z których będzie ono korzystało w późniejszym życiu.

Zanim zacznie się przedszkolne życie.
O tym, jak dziecko będzie czuło się w przedszkolu, myśli się obecnie na kilka miesięcy przed rozpoczęciem etapu przedszkolnego, w życiu dziecka. Dobre przedszkole to takie, które proponuje swoim przyszłym podopiecznym zajęcia adaptacyjne. Są to spotkania organizowane dla przyszłych przedszkolaków i ich rodziców, dzięki którym, i jedni i drudzy mają czas na to by oswoić się z nową sytuacją. Maluchy poznają swoje przyszłe przedszkole, przyszłe nauczycielki i rówieśników, z którymi spędzą najbliższe lata. Dzięki tym spotkaniom pierwsze wyjście do przedszkola nie kończy się łzami, szokiem i protestem. Dziecko się nie boi, bo to co się właśnie zaczyna nie jest niczym nowym i nieznanym. Aby dziecko oswoić z nową sytuacją, nie wystarczy tłumaczyć mu, że niedługo pójdzie do przedszkola. My wiemy co się za tym kryje, ale dziecko myśli, że „pójdziesz do przedszkola”, znaczy tyle samo co „pójdziesz do sklepu”. W zrozumieniu całej sytuacji, pomogą mu właśnie przedszkolne zajęcia adaptacyjne.

Pierwsze wrażenie.
Przedszkole na miarę Europy to takie, które już w pierwszym zetknięciu, robi pozytywne wrażenie na dzieciach i rodzicach. W chwilę po przekroczeniu furtki widać, że otacza je dobrze zagospodarowany i świetnie wyposażony plac do zabaw na powietrzu. Jest tu dużo trawników, miejsca do biegania, piaskownice, huśtawki przeplotnie, drabinki, domki i wiele innych atrakcyjnych sprzętów, dostosowanych do wieku przedszkolaków. Wnętrze dobrego przedszkola sprawia równie miłe wrażenie. Sale, w których przebywają dzieci są duże i pełne różnorodnych zabawek. Widać tu dużo sprzętów służących zabawom ruchowym, jest kolorowo, przytulnie i miło. Dobre przedszkole posiada przestronne szatnie, i wystarczającą ilość pomieszczeń sanitarnych. Wszędzie jest dużo miejsca, dzieci czują się swobodnie, nigdzie nie trzeba się przepychać ani tłoczyć.

Dyscyplina.
W przedszkolu na miarę Europy, dyscyplina pojmowana jest nieco inaczej, niż miało to miejsce w poprzednich dekadach. Każde przedszkole ma swój rozkład dnia, w jego realizacji bierze się jednak pod uwagę indywidualne przyzwyczajenia i potrzeby podopiecznych. Posiłki wydawane są o określonych porach, ale nie zmusza się dzieci do jedzenia i nie mówi się im, że są grzeczne jak wszystko ładnie zjedzą. W niektórych przedszkolach wprowadza się nawet indywidualne wersje posiłków dla poszczególnych dzieci. Podobnie rzecz ma się z leżakowaniem. W nowoczesnym przedszkolu, na poobiednią sjestę udają się tylko najmłodsze grupy. Jeśli ktoś nie chce spać, proponuje mu się zajęcia w innej grupie lub zajęcia wyciszające. Dzieci starsze wypoczywają na własne życzenie.

Edukacja.
Edukacja w przedszkolu na miarę Europy to coś więcej niż nauczanie dzieci podstawowych czynności życia codziennego. Wszystkie przedszkola zobowiązane są do realizacji podstawy programowej, którą tworzy MEN. Podstawa programowa jest jedna, ale można ją realizować na różne sposoby. W nowoczesnym przedszkolu edukacja polega przede wszystkim na odkrywaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, mocnych stron i talentów każdego z dzieci. W nowoczesnym podejściu do edukacji przedszkolnej, nie ma miejsca na myślenie, że wszystkie dzieci muszą tak samo pięknie rysować, czysto śpiewać czy dobrze liczyć. Dzieci biorą udział w zajęciach doskonalących czynności ruchowe, ruchy precyzyjne, mówienie, myślenie i spostrzeganie ale nie wszystkie muszą być jednakowo zdolne i dobre we wszystkim. Przedszkole na miarę Europy uczy przede wszystkim poznawania, rozumienia i akceptacji samego siebie i innych. Dzieci uczą się odkrywania i wyrażania własnych uczuć, zarówno pozytywnych i negatywnych. Dowiadują się jak sobie radzić z różnymi trudnymi sytuacjami, uczą się respektowania ogólnie przyjętych zasad i reguł bycia w grupie, a także akceptowania różnego rodzaju odmienności związanych z niepełnosprawnością, inną obyczajowością, wyznaniem czy kulturą.
W przedszkolu europejskim dzieci korzystają z wielu dodatkowych zajęć edukacyjnych takich jak: nauka języka obcego, zajęcia taneczne, kółka zainteresowań, rytmika czy zajęcia na basenie.
Nowoczesna edukacja opiera się także na kontakcie dzieci ze sztuką. Podopieczni przedszkoli chodzą do teatru, oglądają różne wystawy, słuchają muzyki symfonicznej i sami próbują swoich sił w różnych formach twórczości artystycznej.

Nauczyciele i specjaliści.
W nowoczesnym przedszkolu europejskim, pracujący tam nauczyciele cały czas się dokształcają i doskonalą. Podstawa programowa to nie wszystko. Aby móc efektywnie wspomagać rozwój małych dzieci, trzeba poznawać i stosować wiele nowych metod edukacyjnych i pedagogicznych. W przedszkolach stosuje się elementy terapii Integracji Sensorycznej opracowanej przez J.Eyers, Metodę Dobrego Startu autorstwa prof. Marty Bogdanowicz, metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne i wiele innych. W przedszkolach na miarę Europy zatrudnieni są specjaliści tacy jak: logopedzi, psycholodzy, pedagodzy specjalni i rehabilitanci. Dzieci, w razie potrzeby mogą skorzystać z ich pomocy a rodzice przyjść na konsultacje, jeśli coś ich niepokoi.

Kontakt z rodzicami.
W przedszkolu europejskim kontakt z rodzicami nie kończy się na przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci. Rodzice są włączani w proces edukacyjny swoich dzieci. Nauczyciele przedszkolni systematycznie informują ich o postępach, jakie dokonują się w rozwoju dziecka. Nowoczesne przedszkole pomaga rodzicom w rozeznaniu się w możliwościach swojego dziecka i szansach, jakie dają mu one na przyszłość.